Seminár Prenasledovanie cirkvi v 80-tych rokoch 20. storočia

29.6.2009

V dňoch 26. a 27. júna 2009 sa v koncertnej sále Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi v rámci cyklu Spiš Františka Javorského uskutočnil seminár o prenasledovaní cirkvi v 80-tych rokoch minulého storočia.

Po privítaní hostí predsedom Konfederácie politických väzňov Slovenska Antonom Srholcom sa slova ujal Marián Gula z ÚPN, ktorý prítomných oboznámil s činnosťou Štb v 80-tych rokoch. Pracovník ústavu Patrik Dubovský vystúpil s príspevkom Cirkev a november 1989. Dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity Juraj Dolinský sa venoval vzťahu štátu a cirkvi pred rokom 1989. Po prednáškach nasledovali projekcie dokumentárnych filmov, konkrétne filmu ÚPN „Sviečková manifestácia 25. marca 1989“ a filmu združenia ReAnimare „Brainwashing – vymývanie mozgov“, ktoré sa u publika stretli s veľmi priaznivým ohlasom.

Na organizácii podujatia sa podieľali Konfederácia politických väzňov Slovenska, Ústav pamäti národa, a Hanns Seidel Stiftung eV.

Foto: Predseda KPVS A. Srholec, dekan TFTU J. Dolinský a P. Dubovský z ÚPN

Zľava: Predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Anton Srholec, dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity Juraj Dolinský a Patrik Dubovský z ÚPN.

Foto: Marián Gula pri prejave

Marián Gula pri prejave.

Foto: Príspevok Patrika Dubovského

Príspevok Patrika Dubovského.

Foto: Publikum

Publikum.

Foto: Patrik Dubovský, ÚPN

Vytlačiť