Seminár pre učiteľov (nielen) dejepisu

Po úspešnom 1. ročníku vedecko-didaktického seminára pre učiteľov (nielen) dejepisu, ktorý sa uskutočnil v roku 2010 v Kremnici pripravuje Fórum kresťanských inštitúcií v spolupráci s Ústavom pamäti národa a Nadáciou Konrada Adenauera seminár BARBARSTVO DUCHA II. Úteky za slobodou.

V roku 2011 si pripomíname 50. výročie postavenia Berlínskeho múru, a preto sa pripravovaný seminár uskutoční začiatkom októbra 2011 na juhu Moravy neďaleko bývalej československo-rakúskej hranice, kde sa nachádza Múzeum železnej opony. Na seminári odznejú prednášky odborníkov z oblasti dejín 20. storočia so zameraním na obdobie totality, pamätníkov, ktorí sa pokúšali prekročiť hranice Československa, didaktikov a učiteľov zo združenia PANT, akreditovaného MŠ ČR.

Seminár začne v podvečer 13. októbra 2011 v mestečku Břeclav a potrvá do obeda 15. októbra 2011. Záujemcovia o seminár sa môžu prihlásiť do 25. septembra 2011 na stránke www.fki.sk, alebo kontaktovať priamo organizátorov (seminar@fki.sk).

Vytlačiť