Seminár pre učiteľov Barbarstvo ducha

V dňoch 17. a 18. septembra 2010 sa v Kremnici uskutočnil vedecko-didaktický seminár pre učiteľov dejepisu a historikov Barbarstvo ducha. Seminár, ktorý sa zrealizoval vďaka spolupráci Fóra kresťanských inštitúcií (FKI) s Ústavom pamäti národa (ÚPN) a ďalšími organizátormi, otvoril banskobystrický diecézny biskup Rudolf Baláž svätou omšou v Kostole sv. Alžbety. Po spomienkovej bohoslužbe nasledovala prehliadka zdevastovaného františkánskeho kláštora v centre Kremnice.

Vedeckú časť podujatia otvoril príspevok cirkevného historika Gabriela Brendzu (Teologický inštitút RKCMBF UK, Badín) s názvom Deštrukčná činnosť komunistického systému. Peter Jašek (ÚPN) priblížil zločineckú činnosť komunistického režimu v Československu v rokoch 1944 – 1989. František Neupauer (ÚPN) hovoril o Akcii K. Príspevok Márie Greškovičovej, ktorá sa spolu s Ivicou Kušíkovou podieľala na tvorbe filmu o internovaných rehoľníčkach Pilátova amnestia, bol úvodom k projekcii tohto diela.

Druhý deň seminára bol venovaný didaktickým problémom. O svoje pedagogické poznatky sa so slovenskými učiteľmi prišli podeliť členovia združenia PANT, stredoškolskí učitelia z Ostravy. Petr Šimíček (Gymnázium Olgy Havlovej, Ostrava) predstavil didaktické a metodické možnosti portálu www.moderni-dejiny.cz. Tvorba multimediálnych prezentácií k téme z moderných dejín sa stala nosnou témou príspevku Jiřího Sovadina z toho istého gymnázia. Činnosť združenia PANT, ktoré sa venuje problematike moderných dejín, predstavil jeho predseda Petr Pánek. Poukázal na možnosti vzájomnej spolupráce s učiteľmi na Slovensku. František Neupauer prítomným priblížil druhý ročník projektu „Nenápadní hrdinovia“ (www.november89.eu), v rámci ktorého môžu žiaci a študenti do 28. októbra 2010 nájsť vo svojom okolí človeka, ktorí trpel v čase neslobody a zaznamenať jeho príbeh.

V diskusnej časti stretnutia sa účastníci seminára zhodli na potrebe uchovávať a šíriť svedectvo o zločinnom charaktere komunistického režimu. Taktiež vyjadrili podporu zámeru vybudovať na Slovensku múzeum zločinov komunizmu, o čo sa chce v rámci svojich možností zasadiť aj hlavný organizátor stretnutia - Fórum kresťanských inštitúcii.

Učitelia veľmi pozitívne hodnotili prínos celého podujatia, na Slovensku totiž nedochádza často k podobným stretnutiam historikov s učiteľmi dejepisu, ktoré by priniesli také množstvo nových podnetov.

Foto: Svätá omša v kostole sv. Alžbety v Kremnici

Svätá omša v kostole sv. Alžbety v Kremnici

Foto: Účastníci seminára pred zdevastovaným františkánskym kláštorom v Kremnici

Účastníci seminára pred zdevastovaným františkánskym kláštorom v Kremnici

Foto: Peter Jašek z ÚPN hovorí o zločinoch komunistického režimu

Peter Jašek z ÚPN hovorí o zločinoch komunistického režimu

Vytlačiť