Seminár 1988- Rok pred zmenou

18.11.2008

Pri príležitosti 19. výročia Nežnej revolúcie Ústa pamäti národa usporiadal seminár „1988 – Rok pred zmenou“, na ktorom predstavitelia Ústavu pamäti národa a jeho partnerských inštitúcií z Poľska a Českej republiky prezentovali svoje príspevky zamerané na porovnanie situácie pred pádom totalitného režimu v bývalých postkomunistických krajinách. V diskusnom bloku vystúpili pozvaní hostia, priami účastníci, ktorí sa aktívne podieľali na vytváraní „opozičnej politiky“ v danom období.

Foto: Predseda SR ÚPN I. Petranský.

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ivan A. Petranský pri prejave.

Foto: Zľava: A. Kubaj, P. Balun, Ľ. Suballyová.

Zľava: Artur Kubaj, Peter Balun, Ľubica Suballyová.

Foto: Ján Budaj a Ján Čarnogurský.

Ján Budaj a Ján Čarnogurský.

Foto: Branislav Kinčok, UPN

Vytlačiť