Šéfa ÚPN prijal prezident republiky Andrej Kiska

Predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka dňa 12. februára 2015 v Prezidentskom paláci v Bratislave prijal prezident republiky Andrej Kiska. Prezident sa živo zaujímal o Ústav pamäti národa, jeho štruktúru, zamestnancov, orgány, odborové organizácie, plnenie úloh, či konkrétne problémy súvisiace s poslaním ústavu. Konštatoval, že v minulosti na adresu ÚPN zachytil aj kritické pohľady, ktoré súviseli najmä s nekritickým hodnotením obdobia Slovenského štátu. Napriek tomu z hľadiska procesu vyrovnávania sa s našou totalitnou minulosťou existenciu ústavu vníma ako mimoriadne dôležitú pre zachovanie živej pamäti národa pre budúce generácie.

Krajňák prezidentovi Kiskovi poďakoval za podporu a prevzatie záštity nad Festivalom slobody v novembri minulého roka. Prezidenta informoval o dôležitom poslaní inštitúcie nielen z hľadiska skúmania zločinov nacizmu a komunizmu, ale aj z hľadiska jeho súčasných potrieb. Ako povedal: "Ústav pamäti národa si zvolil prísne vedeckú a vyváženú cestu hodnotenia obdobia neslobody. V súčasnosti reaguje aj na aktuálne potreby. Stal sa garantom odbornej spolupráce medzi krajinami, v ktorých diktátorské režimy napáchali nesmierne škody na ľudských životoch. Preto z hľadiska potreby vyrovnávania sa s totalitnou minulosťou zamestnanci ústavu opakovane zabezpečovali školenia pre odborníkov z Irackej arabskej republiky.Okrem toho pri vykonávaní bezpečnostných previerok sa v súčasnosti ÚPN stáva dôležitým partnerom Národného bezpečnostného úradu".

Krajňák informoval prezidenta aj o aktuálnej situácii v ÚPN, o problémoch so Správnou a Dozornou radou ÚPN, zanedbaných súdnych sporoch z minulosti, ale aj o zmene sídla, či plnení úloh a aktivitách, ktorých cieľom je popri plnení hlavných úloh a poslania ústavu aj opätovné navrátenie dobrého mena tejto inštitúcie, ktoré bolo poškodené v minulosti z rôznych príčin. Informoval ho aj o aktivitách ÚPN, o pláne činnosti, ale aj o nezhodách medzi ním a bývalým štatutárom ústavu I. A. Petranským, ktorého za člena SpR vymenoval exprezident Ivan Gašparovič. Zdôraznil: "aby do týchto funkcií boli v budúcnosti navrh ované a menované osobnosti, ktoré sa pred novembrom ´89 dokázali vzoprieť režimu a pre ktoré by bolo členstvo v Správnej a Dozornej rade ÚPN životným poslaním".

Ondrej Krajňák sa na prezidenta Andreja Kisku obrátil aj s ponukou na ďalšiu spoluprácu, ktorej formy budú presne špecifikované a ktorú prezident republiky rád prijal. V závere stretnutia sa obaja zhodli na potrebe odstrániť problémy, ktoré zbytočne odvracajú pozornosť od plnenia úloh v ÚPN, odčerpávajú sily tým, ktorí chcú pracovať, a vytvárajú priestor na špekulácie o zmysluplnosti inštitúcie, či kazia dobré meno a sťažujú život a pôsobenie ústavu v spoločnosti. Obaja vyjadrili ochotu a ústretovosť do budúcej spolupráce v záujme skúmania zločinov nacizmu a komunizmu a morálneho oceňovania tých, ktorí počas oboch totalitných režimov trpeli. Prezident Andrej Kiska obdržal od predsedu Správnej rady kolekciu publikácií z produkcie ÚPN do jeho prezidentskej knižnice.

Zľava: riaditeľ a hovorca ÚPN Tibor UJLACKÝ, prezident SR Andrej Kiska a predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák

Zľava: hovorca ÚPN Tibor Ujlacký, prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska a predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák

Vytlačiť