Šéf ÚPN ocenený KBS cenou Fra Angelico

Po slávnostnej sv. omši v Jezuitskom kostole v Bratislave 17. februára 2015 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca za prítomnosti osobností cirkevného, politického spoločenského a kultúrneho života, uskutočnilo slávnostné oceňovanie umelcov za ich prínos kresťanských hodnôt do umenia. Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska a Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR a súčasne predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska odovzdali cenu Fra Angelico popri ďalších laureátoch aj predsedovi Správnej rady ÚPN Ondrejovi Krajňákovi.

Ocenenie získal za to, ako cez filmový obraz, ako výrazový prostriedok prináša kresťanské hodnoty do filmového umenia a sprostredkuje. V jeho umeleckom obrazovom filmovom videní skutočnosti je zjavné vnímanie a prežívanie viery v Boha, či postojov k cirkvi, životu, človeku, či šírení kresťanského evanjeliového posolstva a zachovaní pamäti národa na obdobie neslobody. Obohatil tak slovenské filmové umenie o kresťanské hodnoty a robí významnú službu dnešnej a budúcim generáciám nášho národa.

V katolíckej televízii LUX, ako autor a režisér vytvoril 60 televíznych relácií pre deti a mládež pod názvom „SAMSON" a „ŠUM" a sériu krátkometrážnych dokumentov. Je autorom a režisérom divadelných hier odvysielaných v Slovenskej televízii pod názvami „Betónová láska" a „Dvaja Márnotratní". Spolupracoval na výrobe dokumentárneho filmu „Jáchymovské peklo". V ÚPN založil audiovizuálny archív a podieľal sa na nakrúcaní viac ako 400 svedeckých výpovedí pamätníkov obdobia neslobody. Ako kameraman, scenárista, dramaturg, vedúci výroby, či režisér sa podieľal na výrobe 15 dokumentárnych filmov z obdobia neslobody. Pre českú katolícku televíziu NOE pripravil a režíroval 5 častí magazínu pre deti pod názvom Baterka. Spolupracoval na audiovizuálnych projektoch ÚPN, ktoré súvisia so zverejňovaním ľudských osudov z obdobia totalitného režimu. Vytvoril scenáre dokumentárnych filmov „Prežili sme GULAG" a „Sviečková manifestácia", ktoré aj nakrútil a režíroval. Pracoval na spravodajskom televíznom cykle pod názvom „Neumlčaní", ktorý sa v celoštátnej súťaži Syndikátu slovenských novinárov umiestnil na prvom mieste. Podieľal sa aj na nakrúcaní celovečerného filmu „Eštebák".

Myšlienka podpory a ocenenia umelcov cenou Fra Angelico zo strany Katolíckej cirkvi je prejavom uznania zástupcom umeleckej obce, ktorí aj dnes, v čase úpadku kultúry, globalizácie, komercionalizácie a liberalizmu neváhajú presadzovať vo svojej tvorbe kresťanské myšlienky a hodnoty. Blahoslavený Fra Angelico bol taliansky ranorenesančný maliar a dominikánsky kňaz, vlastným menom - Giovanni z Fiesole (+1455) a ako jeden z najvýznamnejších maliarov florentskej skorej renesancie sa stal patrónom umelcov. ÚPN k udeleniu ocenenia Ondrejovi Krajňákovi úprimne blahoželá!

J.E. arcibiskup Stanislav Zvolenský blahoželá laureátovi Ondrejovi Krajňákovi k oceneniu.

J.E. arcibiskup Stanislav Zvolenský blahoželá laureátovi Ondrejovi Krajňákovi k oceneniu.

Laureát Ondrej Krajňák pred portrétom talianskeho maliara Guida di Pietra , patróna umelcov, známeho pod menom Fra Angelico.

Laureát Ondrej Krajňák pred portrétom talianskeho maliara Guida di Pietra , patróna umelcov, známeho pod menom Fra Angelico.

Gratulanti z ÚPN počas udeľovania ceny.

Gratulanti z ÚPN počas udeľovania ceny.

Primaciálny palác v priebehu udeľovania cien Fra Angelica.

Primaciálny palác v priebehu udeľovania cien Fra Angelica.

Foto: Marián Turza (ÚPN)

Vytlačiť