Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Ruský diplomat na ÚPN o možnostiach spolupráce

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák prijal Ruského vyslanca Andreja Šabanova, radcu a diplomata pôsobiaceho na Veľvyslanectve Ruskej federácie v Slovenskej republike. Stretnutie sa uskutočnilo 1. apríla 2016 z iniciatívy ruskej strany.

Obaja predstavitelia rokovali o možnej spolupráci ma projektoch, ktoré sa týkajú obdobia neslobody. Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák v mene inštitúcie poďakoval ruskému diplomatovi za veľké množstvo obetí, ktoré priniesol Ruský národ v čase II. svetovej vojny aj pri oslobodzovaní našej krajiny. Zároveň ho oboznámil s poslaním inštitúcie, jej úlohami, aktivitami a ponúkol konkrétne možnosti budúcej spolupráci. Andrej Šabanov sa živo zaujímal o postavenie a úlohy ÚPN, ako aj jeho aktivity smerujúce k zachovaniu pamäti národa na obdobie totalitného komunistického režimu. Vyjadril nádej k spolupráci s obdobnými inštitúciami v Ruskej federácii, ktoré sa zaoberajú komunistickou totalitou, prípadne s inštitúciami, ktoré spravujú dokumenty po bývalých bezpečnostných zložkách v čase neslobody. Aj napriek rozdielnemu hodnoteniu niektorých historických skutočností zástupcovia oboch strán vyjadrili ochotu k vzájomnej spolupráci najmä v oblasti získania dokumentov týkajúcich sa odvlečených osôb do Ruských zajateckých táborov – Gulagov.

Ruský radca a vyslanec Andrej Šabanov a predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák.

Ruský radca a vyslanec Andrej Šabanov a predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák.

Rokovanie sa nieslo v priateľskej atmosfére.

Rokovanie sa nieslo v priateľskej atmosfére.

Ruský radca a vyslanec Andrej Šabanov, predseda SpR ÚPN Ondrej Krajňák, Natalia Mareeva z Veľvyslanectva Ruskej federácie a Patrik Dubovský, riaditeľ SVV ÚPN.

Ruský radca a vyslanec Andrej Šabanov, predseda SpR ÚPN Ondrej Krajňák, Natalia Mareeva z Veľvyslanectva Ruskej federácie a Patrik Dubovský, riaditeľ SVV ÚPN.

Foto: Marian Turza, ÚPN

Vytlačiť