Rumunsko vstúpilo do Európskej siete Pamäť a solidarita

Ministri kultúry Poľska a Rumunska – Bogdan Zdrojewski a Hunor Kelemen podpísali 28. mája 2014 v Bukurešti spolu so zástupcami z Nemecka, Slovenska a Maďarska dodatok k zakladateľskej listine Európskej siete Pamäť a Solidarita, ktorej cieľom je podporovať dialóg a jednotu pamäti v oblasti dejín 20. storočia. Slovensko zastupoval predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák. Na základe tohto dokumentu sa Rumunsko pričlenilo k ESPS, ktorej členmi boli doteraz Poľsko, Slovensko, Nemecko a Maďarsko.

„Pričlenenie Rumunska k Európskej sieti je veľkým krokom v dejinách nášho pôsobenia“ povedal Jan Rydel, predseda Riadiaceho výboru ESPS a vyjadril potešenie z toho, že takéto prvé rozšírenie poľa pôsobnosti sa udialo práve v roku 25. výročia pádu komunizmu v Európe. Rumunsko sa už istý čas pripája k tvorbe programu spoločensko-vzdelávacej kampane „Freedom Express”, ktorej dôležitým prvkom bude cestovanie skupiny mladých umelcov, spoločenských aktivistov a historikov cez šesť európskych štátov. Jedným z miest, ktoré navštívia v bývalých postsocialistických krajinách bude aj rumunský Temešvár. Začlenenie Rumunska do ESPS tak značne ovplyvní rozšírenie spoločenského povedomia, ktoré sa týka spoločného osudu a záujmov štátov stredovýchodnej Európy.

Misia Európskej siete Pamäť a Solidarita sa netýka len vzájomného poznávania národných interpretácií dejín alebo vyriešenia nedorozumení týkajúcich sa tejto oblasti, ale aj úsilím o prekonanie spoločenských stereotypov a budovanie vzájomnej úcty medzi Európanmi. ESPS sa zaoberá aj skúmaním dejín totalitných režimov, diktatúr, vojen a prenasledovaní v Európe 20. storočia. Okrem toho je jej cieľom taktiež rozširovanie novodobých spôsobov medzinárodného dialógu o týchto aspektoch dejín. Snaha o vytvorenie Európskej siete Pamäť a Solidarita, ktorá by slúžila ako fórum medzinárodnej spolupráce, má už takmer 10 rokov. Mnohoročné rozhovory o možnom založení a cieľoch vyvrcholili jej vznikom 2. februára 2005. Špeciálnu zakladateľskú listinu podpísali ministri kultúry z Nemecka, Poľska, Slovenska a Maďarska. Vedci a politici z týchto štátov sa zúčastňujú stretnutí členov ESPS. Svojich reprezentantov má aj Česko, Rakúsko a Lotyšsko a s týmito štátmi sa tiež vedú rozhovory týkajúce sa ich vstupu do ESPS. V poslednom čase prejavilo záujem aj Chorvátsko tým, že sa zapojilo do aktivít Siete.

Európska sieť Pamäť a Solidarita (ESPS) je medzinárodný projekt, ktorého cieľom je skúmanie, dokumentovanie a rozširovanie poznatkov z oblasti dejín Európy 20. storočia a spôsobov jej pripomínania s dôrazom na obdobia diktatúr, vojen a spoločenského boja proti útlaku.

Vytlačiť