Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Roky 1945 - 1948

Nastolenie komunistického režimu na Slovensku vo februári 1948
V roku 1948 došlo k zásadnej udalosti slovenských a českých dejín, keď februárový prevrat priviedol k monopolu moci na štyridsať rokov Komunistickú stranu Československa. Predchádzal tomu vývoj od roku 1945, pričom na Slovensku moc komunistov upevnila tzv. jesenná kríza v roku 1947.
Súčasťou prednášky je powerpointová prezentácia.
Lektori: Martin GAREK, PhD., doc. Ondrej PODOLEC, PhD.

Slovenskí občania v sovietskych gulagoch
Podľa posledných výskumov bolo na konci druhej svetovej vojny odvlečených do sovietskych pracovných táborov, tzv. gulagov najmenej 40 000 čs. občanov. Informácie o ich neľudskom utrpení mohli byť zdokumentované až po roku 1989 a dodnes zostávajú pre veľkú časť verejnosti neznáme.
Súčasťou prednášky je prezentácia filmu ÚPN s názvom Prežili sme gulag
Lektor: PhDr. Tomáš KLUBERT, PhD.Kontakt:
Mgr. Michal KEIM
e-mail: michal.keim@upn.gov.sk
tel: 02 / 593 003 39
mob.:+421 948 250 761

Vytlačiť