Logo

Rokovanie s predsedom ZMOS a primátorom Partizánskeho

Predseda a podpredsedníčka Správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš a Marína Zavacká sa 20. novembra 2023 stretli na pôde ÚPN s Jozefom Božikom, predsedom Združenia miest a obcí Slovenska a primátorom Partizánskeho.

Rokovali o spoločnom projekte Ústavu pamäti národa a Združenia miest a obcí Slovenska, ktorý podporí vzdelávanie o totalitných režimoch na základných školách. Ústav pamäti národa má pre školy pripravené viaceré formy vzdelávacích a osvetových aktivít – prednášky, výstavy, publikácie, informačné letáky, dokumentárne filmy: https://www.upn.gov.sk/sk/pre-skoly/

J. Sivoš a J. Božik podpísali memorandum o spolupráci medzi Ústavom pamäti národa a mestom Partizánske, ktoré zahŕňa vedeckú, osvetovú, vzdelávaciu, edičnú a konzultačnú spoluprácu týkajúcu sa dejín nedemokratických režimov.

Foto: Tomáš Adamovič, ÚPN

Foto: Rokovanie o spolupráci ÚPN a ZMOS

Rokovanie o spolupráci ÚPN a ZMOS

Foto: Podpis memoranda o spolupráci medzi ÚPN a mestom Partizánske

Podpis memoranda o spolupráci medzi ÚPN a mestom Partizánske

Foto: Jerguš Sivoš a Jozef Božik po podpise memoranda o spolupráci

Jerguš Sivoš a Jozef Božik po podpise memoranda o spolupráci

Vytlačiť