Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Rokovanie s Generálnou prokuratúrou SR

Dňa 9. septembra 2016 sa v budove Generálnej prokuratúry SR uskutočnilo stretnutie Ondreja Krajňáka, predsedu Správnej rady ÚPN, s námestníkom Generálnej prokuratúry SR (GP SR) pre trestný úsek Petrom Šufliarskym. Rokovania sa zúčastnil Peter Juščák, hovorca ÚPN, a František Neupauer, historik ÚPN. Hlavnou témou rokovania bolo odtajnenie a sprístupnenie spisu vyšetrovania tzv. Sviečkovej manifestácie v Bratislave z 25. marca 1988. Generálna prokuratúra vyhovela žiadosti ÚPN. Pracovníci ÚPN budú môcť nielen bádať v dokumentoch, ale ich aj zverejniť v pripravovanej ďalšej časti zborníka k Sviečkovej manifestácii.

Predseda Správnej rady ÚPN otvoril tému ďalších podnetov ÚPN na GP i možnosti trestno-právneho vyrovnávania sa s komunistickým režimom.

Sprava: predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák, námestník GP Peter Šufliarsky a hovorca ÚPN, Peter Juščák.

Foto: František Neupauer

Vytlačiť