Rokovanie predstaviteľov siete archívov komunistických tajných služieb v Berlíne

V dňoch 19. - 20. októbra 2015 sa v Berlíne v Nemecku uskutočnilo pravidelné každoročné stretnutie predstaviteľov úradov členských krajín medzinárodnej siete spravujúcich archívy bývalých komunistických tajných služieb. ÚPN počas rokovaní priamo v sídle bývalej tajnej služby NDR STASI zastupovali predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák, riaditeľ sekcie dokumentácie Marián Gula a zástupca riaditeľa sekretariátu a koordinátor zahraničnej spolupráce Marian Turza.

Ondrej Krajňák vo svojom vstupe priblížil pestrú dokumentačnú, výchovnovzdelávaciu, vedeckú a osvetovú činnosť ústavu. Informoval aj o aktuálnom stave a problematike v súvislosti so sprístupnením archívov verejnosti na Slovensku. Okrem zástupcov siedmich členských krajín (Nemecko, Poľsko, Maďarsko, Česká republika, Slovenská republika, Bulharsko, Rumunsko), ktorí predniesli svoje príspevky o stave bádania v ich archívoch, boli na stretnutí prítomní aj zástupcovia pozorovateľských krajín zo Slovinska a Lotyšska. Súčasťou rokovaní boli aj otvorené diskusie za účasti zahraničných hostí na tému „Transparentnosť utajovaného" a slávnostné otvorenie medzinárodnej výstavy pod názvom „By any means" ktorá bola zhotovená v spolupráci všetkých členských krajín siete a ktorej neoddeliteľnou a výraznou črtou boli aj archívne materiály a fotografie zo Slovenska. Prostredníctvom výstavy mohli návštevníci vidieť, ako fungovali komunistické tajné služby v jednotlivých krajinách bývalého východného bloku a ako vplývali na život bežných občanov. Návštevníci sa mohli zoznámiť s konkrétnymi osudmi obetí zločineckých praktík bývalých tajných služieb v rukách komunistickej moci. Nemenej zaujímavá bola aj prehliadka archívov nemeckej pamäťovej inštitúcie BsTU a exkurzia v priestoroch bývalej komunistickej tajnej služby NDR STASI v Berlíne.

Rokovanie medzinárodnej siete úradov spravujúcich archívy bývalých štátnych bezpečností.

Rokovanie medzinárodnej siete úradov spravujúcich archívy bývalých štátnych bezpečností.

Titulná foto medzinárodnej výstavy By any means  bola práve z ÚPN.

Titulná foto medzinárodnej výstavy By any means bola práve z ÚPN.

Archívny rozsyp. Po zaseknutí sa skartovačiek počas prelomových revolučných rokov v Nemecku tajné spisy trhali na kúsky zamestnanci archívov.

Archívny rozsyp. Po zaseknutí sa skartovačiek počas prelomových revolučných rokov v Nemecku tajné spisy trhali na kúsky zamestnanci archívov.

Špeciálny softvér na rekonštrukciu útržkov z archívneho rozsypu.

Špeciálny softvér na rekonštrukciu útržkov z archívneho rozsypu.

Historické foto odpočúvacieho centra STASI.

Historické foto odpočúvacieho centra STASI.

Foto: Marian Turza, ÚPN

Vytlačiť