Rokovanie členov Európskej siete "Pamäť a solidarita"

15. 2. 2010

V dňoch 12. a 13. februára 2010 sa zástupcovia Slovenska, vedení predsedom Správnej rady ÚPN Ivanom Petranským, zúčastnili prvého spoločného stretnutia členov Európskej siete „Pamäť a solidarita“, ktoré sa uskutočnilo vo Varšave.
Hlavným bodom rokovania bolo konštituovanie poradných orgánov, Kuratória a Vedeckej rady, ako aj voľba ich predsedov. Slovenská strana pri voľbe zaznamenala úspech - predsedom Kuratória sa stal Ján Čarnogurský. Predseda Správnej rady siete Andrzej Przewoznik účastníkov zároveň informoval o vytvorení sekretariátu, ktorý svoju činnosť zaháji v apríli 2010 vo Varšave.
Cieľom Európskej siete „Pamäť a solidarita“ je vytvoriť platformu na analýzu, dokumentáciu a sprístupnenie poznania spoločnej minulosti strednej Európy poznačenej totalitnými diktatúrami a prispieť tak k porozumeniu medzi zainteresovanými krajinami.

Foto: zľava R. Letz, I. Petranský, M. Gula

Účastníci rokovania
Zľava: Róbert Letz, Ivan Petranský, Marian Gula

Foto: Ondrej Podolec, ÚPN

Vytlačiť