Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Rok 1989

Nežná revolúcia 1989
Nežná revolúcia, ktorá v bývalom Československu vypukla v novembri 1989, bola prelomovou udalosťou moderných slovenských dejín – priniesla pád komunistického režimu. Prednáška mapuje príčiny, pre ktoré prišlo v Československu k pádu režimu práve koncom 80. rokov, ako aj konkrétne udalosti Nežnej revolúcie so zameraním na politický vývoj v novembri a decembri 1989.
Súčasťou prednášky je powerpointová prezentácia a možnosť prezentácie dokumentárneho filmu ÚPN s názvom November +20
Prednášku je možné realizovať aj v anglickom jazyku.
Lektori: Peter JAŠEK, PhD., Patrik DUBOVSKÝ, PhD.

Pád komunistických režimov v medzinárodnom kontexte
Pádu komunistických režimov v stredovýchodnej Európe predchádzala reťaz udalostí, ktoré ich koniec urýchlili. Helsinský proces od polovice 70. rokov a zdôrazňovanie problematiky ľudských práv, nástup protikomunistického kurzu prezidenta USA Ronalda Reagana v roku 1981, zmena zahraničnej politicky a vojenskej doktríny pod vedením generálneho tajomníka sovietskej komunistickej strany Michaila Gorbačova v roku 1985, ako aj celková liberalizácia politických systémov v sovietskom bloku. Protikomunistické revolúcie, ktoré prebehli v roku 1989 v stredovýchodnej Európe, mali zväčša nenásilný priebeh a v ich dôsledku došlo k zásadnej zmene politických systémov, zavedeniu pluralitnej demokracie, právneho štátu a ochrany ľudských práv.
Súčasťou prednášky je powerpointová prezentácia.
Lektor: Dr. phil. Beáta KATREBOVÁ BLEHOVÁKontakt:
Mgr. Michal KEIM
e-mail: michal.keim@upn.gov.sk
tel: 02 / 593 003 39
mob.:+421 948 250 761

Vytlačiť