Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Róbert Letz: Dokumenty k procesu s katolíckymi biskupmi Janom Vojtaššákom, Michalom Buzalkom a Pavlom Gojdičom

Obrázok obálky

Vykonštruovaný proces proti trom slovenským katolíckym biskupom Jánovi Vojtaššákovi, Michalovi Buzalkovi a Pavlovi Gojdičovi patrí rozsahom príprav, propagandistickým využitím a dosahom na slovenskú spoločnosť k najväčším procesom tohto typu v Československu a vôbec v krajinách bývalého sovietskeho bloku. Iba v tomto procese boli totiž naraz odsúdení traja biskupi. Svojím charakterom patrí do skupiny tzv. cirkevných procesov, ktoré boli úderom komunistického režimu proti katolíckej cirkvi.
Nové objavy dokumentov k procesu už umožňujú do väčšej hĺbky analyzovať túto historickú udalosť a súčasne detailne rekonštruovať celý mocenský mechanizmus, ktorý sa pre prípravu procesu vytvoril. Z príprav, realizácie a dosahu procesu na verejnosť sa zachovalo pomerne veľké množstvo dokumentov. Publikácia obsahuje 86 najdôležitejších, ktoré ho verne zachytávajú. Väčšina z nich dodnes nebola publikovaná.

Stiahnuť publikáciu: Róbert Letz: Dokumenty k procesu s katolíckymi biskupmi Janom Vojtaššákom, Michalom Buzalkom a Pavlom Gojdičom PDF (veľkosť 7.43MB)

Cena:vypredané


Vytlačiť