Rektor Univerzity Komenského ocenil ÚPN pamätnou medailou

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček udelil pri príležitosti 100. výročia založenia univerzity Ústavu pamäti národa pamätnú medailu. Ocenil ňou doterajšiu spoluprácu, nadštandardné vzťahy a pomoc ÚPN pri rozvoji Univerzity Komenského.

Ústav pamäti národa a Univerzita Komenského spolupracujú pri organizácii pietnych spomienok, diskusií či výstav. UK tiež napríklad počas Festivalu slobody v roku 2016 poskytla dôstojné priestory pre rekonštrukciu monsterprocesu Stříteský a spol. z októbra 1950, v ktorom bol súdený rektor piaristického kolégia v Litomyšli spolu so svojimi študentmi.

List k Pamätnej medaile pri príležitosti 100. výročia založenia UK v Bratislave pre ÚPN

Pamätná medaila pri príležitosti 100. výročia založenia UK v Bratislave pre ÚPN


Vytlačiť