Logo

Rekonštrukcia súdneho procesu

Vrcholom sobotného (12.11.2016) večera bola prvotriedne zvládnutá rekonštrukcia politického monsterprocesu „Stříteský a spol." z októbra 1950. F. A. Stříteský bol rešpektovaným rektorom piaristického kolégia v Litomyšli, spolu so študentmi prejavoval nesúhlas s nedemokratickým vývojom po februári '48, čím si vyslúžili pozornosť Štátnej bezpečnosti. Výsledkom bolo obvinenie 24 osôb „zo spolčovania sa navzájom i s inými osobami za účelom zničenia alebo rozvrátenia ľudovo-demokratického zriadenia zaručeného ústavou". Ôsmim obžalovaným hrozil trest smrti, nakoniec sa rozsudky pohybovali medzi polročným odňatím slobody až po 25 rokov (rektor Stříteský).

Predstavenie pripravili študenti a absolventi Právnickej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe pod vedením Mgr. Jana Řeřichu a v odbornej gescii prof. JUDr. Jana Kuklíka, dekana PF UK. Ďakujeme za skvelý zážitok a veľké obohatenie!

Rekonštrukcia súdneho procesu - foto 1

Rekonštrukcia súdneho procesu 1.

Rekonštrukcia súdneho procesu - foto 2.

Rekonštrukcia súdneho procesu 2.

Záverečné poďakovanie študentom a absolventom PF Univerzity Karlovy v Prahe za predvedený herecký výkon.

Záverečné poďakovanie študentom a absolventom PF Univerzity Karlovy v Prahe za predvedený herecký výkon.

Diskusia po predstavení.

Diskusia po predstavení.

Foto: Lukáš Obšitník, ÚPNVytlačiť