Registračné protokoly agentúrnych a operatívnych zväzkov Hlavnej správy kontrarozviedky FMV a jej predchodcov (centrála)

Ústav pamäti národa zverejňuje na internete chronologicky prvú časť registračných protokolov zväzkovej agendy centrálneho útvaru Štátnej bezpečnosti, ktorý sídlil v Prahe. Mal krycí názov II. správa FMV. V rokoch 1948 – 1990 bol ústredím pre riadenie i koordinovanie činnosti ŠtB v celom bývalom Československu. Zverejňované protokoly vznikali v rokoch 1954 – 1968.

Časť registračných protokolov (protokoly zväzkovej agendy ŠtB 1969 – 1989) ústav zverejnil pred polrokom.

V období 50-tych a začiatkom 60-tych rokov bol vývoj evidencie operatívnej agendy ŠtB zložitejší ako neskôr.

Od roku 1954 do roku 1958 bol vedený každý druh zväzku v osobitnom registri.

Od 1.6.1958 sa zrušili registračné protokoly objektových (ROB), evidenčných (RES), osobných (ROS), skupinových (RSK ) a agentúrno-pátracích zväzkov (RAP) a zväzky kontrarozviedneho rozpracovania (RKR) sa začali evidovať v jednotnom registračnom protokole. Popri tomto registri zostal vedený register agentúrnych zväzkov (RTS, RA).

Postupne sa systém operatívnej evidencie zjednodušoval a od roku 1962 už bol zavedený jednotný registračný protokol pre všetky druhy zväzkov (VR).

Uvedený systém registrácie zväzkov je dokumentovaný na evidencii tzv. centrálnej správy ŠtB.

Z tejto evidencie sa zachovalo okolo 63 tisíc záznamov o registrácii operatívneho zväzku v 65-tich registračných knihách.

V ďalšom dohľadávaní a zverejňovaní registrov či registratúrnych záznamov bude ÚPN pokračovať.

Vyhľadávanie v Registračných protokoloch agentúrnych a operatívnych zväzkov Štátnej bezpečnosti

Vytlačiť