Región - štát - Európa - Výzva na konferenciu 2012

Regionálne identity v podmienkach diktatúry a demokracie v strednej a východnej Európe

Výzva na prihlásenie príspevkov.

Európska sieť Pamäť a Solidarita v spolupráci s Ústavom pamäti národa, Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa Oldenburg, Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde Berlinn a Johann-Gottfried-Herder-Forschungsrat Marburg organizuje v dňoch 18. – 20. apríla 2012 interdisciplinárnu konferenciu, ktorá sa bude konať v priestoroch veľvyslanectva Slovenskej republiky v Berlíne.

Rokovacími jazykmi budú angličtina a nemčina. Prihlášky je potrebné zaslať do 30. novembra 2011.

Bližšie informácie v prílohe.

Vytlačiť