Reakcie k návrhu na zrušenie ÚPN

Ústav pro studium totalitních režimů(ČR),Kampaň, Changenet, Inštitút pamäti národa (Poľsko), Historický archív bezpečnostných zložiek (Maďarsko), Konfederace politických vězňu ČR, Konfederácia politických väzňov, Slovenský historický ústav Matice slovenskej, Vospolnosť, Katedra archívnictva a pomocných vied historických FFUK.

Vytlačiť