Logo

Rádio Devín v spolupráci s Ústavom pamäti národa pripravili ďalšiu časť relácie Po stopách pamäti

Pokračovanie cyklu Po stopách pamäti pripomenie príbehy, ktoré sa stali pred šesťdesiatimi ôsmimi rokmi. Boli to udalosti súvisiace s hrôzami Barbarskej noci. Vtedy – na prelome 13. a 14. apríla 1950 – vtrhli príslušníci komunistickej štátnej moci do päťdesiatich šiestich mužských kláštorov, rehoľných domov a farských úradov. Rehoľníkov internovali do zberných táborov, čím sa spustila plošná akcia zameraná na likvidáciu Katolíckej cirkvi. O týchto pohnutých udalostiach podajú svedectvo štyria pamätníci: Ján Janok, Milan Mesároš, Aquinas Gabura a Teodor Hlaváč. Cyklus Po stopách pamäti vzniká v spolupráci RTVS – Rádia Devín a Ústavu pamäti národa.

Relácia Po stopách pamäti časť Prízraky Barbarskej noci zaznie v sobotu 5. mája 2018 o 17.00 hod. na vlnách Rádia Devín.

https://devin.rtvs.sk/clanky/temy/163027/po-stopach-pamati-prizraky-barbarskej-noci

Vytlačiť