Publikácia ÚPN August 1968. Fakty, osobnosti, udalosti.

Publikácia kolektívu historikov Ústavu pamäti národa prináša v atraktívnej encyklopedickej forme prehľad kľúčových udalostí a významných osobností spojených s rokom 1968, a osobitne s okupáciou bývalého Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Úvodná štúdia predstavuje syntetizujúci text prinášajúci cestu k roku 1968 od konca druhej svetovej vojny, s ťažiskom na udalosti roku 1968 – predstavenie základných čŕt demokratizačného procesu, postoja Sovietskeho zväzu a jeho ďalších satelitov k zmenám, ako aj reakciu československého straníckeho vedenia. Jadrom knihy sú abecedne zoradené heslá, ktoré sa popri známym aj menej známym udalostiam z politických dejín venujú aj širšiemu spoločenskému kontextu, vrátane kultúry a športu. Hoci väčšina z hesiel je zameraná na vývoj na Slovensku, prípadne v Československu, nechýbajú ani heslá presahujúce jeho hranice. Tie približujú tak postavy vedúcich politikov východného bloku, ako aj vývoj na Západe či v radoch slovenského exilu. Súčasťou publikácie je aj kalendárium roku 1968 a zoznam odporúčanej literatúry.

Záujemcovia o kúpu knihy sa môžu na ÚPN obrátiť e-mailom na adresu distribucia@upn.gov.sk. Cena za publikáciu je 10,90€ (po zľave pre študentov a seniorov 7,60€).

On-line prezentáciu publikácie, ktorú v rozhovore s Evou Lokajovou predstavil Peter Jašek, nájdete aj na facebooku Ústavu pamäti národa (link: Facebook) a youtube kanáli ÚPN (link https://www.youtube.com/watch?v=YtjgvHgFgDY)

Obálka publikácie August 1968. Fakty, osobnosti, udalosti

Vytlačiť