PROTIKOMUNISTICKÝ ODBOJ V STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPE

Medzinárodná vedecká konferencia

Ústav pamäti národa a Európska sieť Pamäť a Solidarita v spolupráci so zahraničnými partnermi Ústavom pre štúdium totalitných režimov (Česko), Ústavom národnej pamäti (Poľsko) a Ústavom pre dejiny maďarskej revolúcie 1956 (Maďarsko) a so slovenskými partnermi Konfederáciou politických väzňov Slovenska, Politickými väzňami – Zväzom protikomunistického odboja a Národnou radou Slovenskej republiky si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu pod záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Hrušovského Protikomunistický odboj v strednej a východnej Európe.

Cieľom konferencie je na vedeckej úrovni analyzovať široké spektrum občianskych aktivít proti totalitnému režimu vrátane otvorených povstaní proti komunistickým vládam, aktivít disidentov a protirežimných skupín ako aj pôsobenie politického exilu v boji proti komunizmu. Má tiež poukázať na spoločné črty a na rozdielnosti vo formách protikomunistického odboja v jednotlivých štátoch pod mocenským vplyvom komunizmu. Výsledky bádania v oblasti protikomunistického odboja bude prezentovať viac ako 40 výskumníkov zo štrnástich krajín. Podujatie sa uskutoční s finančnou podporou Medzinárodného vyšehradského fondu (www.visegradfund.org).

Jazykmi konferencie budú slovenský a anglický so zabezpečením simultánneho tlmočenia.

Termín: 14. – 16. novembra 2011
Miesto konania: Historická budova Národnej rady Slovenskej republiky, Župné námestie 12, Bratislava
Kontakt: Peter Jašek, peter.jasek@upn.gov.sk, +421 2 593 00 338

Vytlačiť