Projekt Nenápadní hrdinovia na východe Slovenska

V dňoch 5.- 7. mája 2009 pracovníci ÚPN navštívia školy v Košiciach a v Prešove. Piati pracovníci ÚPN majú pripravené odborné prednášky, diskusie a premietanie filmov na školách, ktoré prejavili záujem o takúto činnosť v rámci projektu „Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom v rokoch 1945 - 1967".
Dňa 7. mája 2009 Metodicko-pedagogické centrum (MPC) v Prešove v spolupráci s ÚPN a Konfederáciou politických väzňov Slovenska pripravilo vzdelávacie podujatie pre učiteľov stredných a základných škôl prešovského a košického kraja. O 9 hod. v priestoroch MPC odznie prednáška Antona Srholca, predsedu KPVS a Franitška Neupauera, gestora projektu. Program bude pokračovať prednáškami M. Lacka – Pramene k dejinám obdobia neslobody 1938-1989, M. Medveckého – Vznik ŠtB a nástup komunizmu, B. Kinčoka – Štruktúra a činnosť ŠtB na Slovensku v rokoch 1954-1968, L. Kádarovej – Pomocné technické prápory 1950-1954 a F. Neupauera – Osobnosť Františka Paňáka SJ (1908-1997). Vykreslenie doby na príklade osobnosti.
Vzdelávací seminár bude ukončený videoprojekciou filmu ÚPN Jáchymovské peklo (rež. K. Vlachová), po ktorej bude nasledovať diskusia s dcérami politických väzňov.

Podrobnejšie informácie o tomto projekte nájdete na stránke www.november89.eu .

Vytlačiť