Logo

ÚPN v projekte „Mŕtva trať“ v rámci dokumentovania GULAGov

Ústav pamäti národa sa zapojil a stal partnerom projektu združenia Gulag z Českej republiky, pod názvom „Mŕtva trať", ktorého cieľom je zdokumentovanie opustených objektov bývalých pracovných táborov typu Gulag na Sibíri v Rusku.

ÚPN skúma zločiny totalitných režimov, zatýkanie a zavlečenie slovenských občanov do pracovných táborov v bývalom Sovietskom zväze tzv. Gulagov je zaradené medzi spôsoby, akými dochádzalo počas komunistického režimu aj u nás k porušovaniu základných ľudských práv a slobôd aj vlastných občanov štátu. Preto sa ÚPN rozhodol participovať na projekte a stal sa partnerom tohto projektu, ktorý podporil predovšetkým pri obstarávaní finančných prostriedkov určených na uskutočnenie expedície na Sibír, a zástupca ÚPN sa zúčastňoval aj na poradách k príprave expedície. Združenie GULAG zorganizovalo spolu s poľskými partnermi expedíciu, ktorej cieľom bolo preskúmanie pozostatkov opustených táborov pozdĺž nikdy nedostavanej železnice Salechard – Igarka.

Stavba železnice za polárnym kruhom bola zahájená v roku 1947 a po Stalinovej smrti v roku 1953 bola narýchlo zastavená a objekty opustené. Železnica zostala nedostavaná a preto je nazývaná aj ako „Mŕtva trať". Budovalo ju viac ako 80 tisíc ľudí prevažne väzňov z Gulagov. Oblasť za polárnym kruhom je ťažko dostupná, a preto zostali zachované niektoré objekty táborov pozdĺž celej trate. Cieľom expedície bolo zaznamenať a zadokumentovať zachované objekty táborov i nájdené predmety, ktoré väzni požívali pri prácach na stavbe i počas bežného táborového života.

Výsledky expedície boli prezentované predovšetkým formou výstav a prezentácií v krajinách Vyšegrádskej štvorky a sú zverejnené na webových stránkach http://www.gulag.cz/cs/lagr-u-mrtve-trati ale i http://www.mrtvatrat.cz/

Ústav participuje i na ďalšom projekte s názvom Stredoeurópska pamäť Gulagu http://www.gulag.cz/

Foto: gulag.cz

Vytlačiť