Logo

Prístupové rokovania s krajinami kandidujúcimi na členstvo v sieti ENRS

V rakúskej Viedni sa 12.mája 2015 uskutočnili prístupové rokovania so zástupcami krajín kandidujúcich na členstvo v medzinárodnej sieti ENRS (Európska sieť Pamäť a Solidarita), ktorej riadnym členom je aj Slovenská republika v zastúpení Ústavom pamäti národa.

Na rokovaniach bol preto za ÚPN prítomný aj predseda jeho správnej rady Ondrej Krajňák. O členstvo v sieti ENRS prejavili záujem Albánsko a Srbsko. Počas rokovaní so zástupcami kandidujúcich krajín členovia „Steering Commitee" ako riadiaceho orgánu ENRS, im najskôr predstavili samotnú sieť ENRS, ako aj jej hlavné úlohy a ciele. Následne zástupcovia Albánska a Srbska odprezentovali svoje súčasné aktivity súvisiace s vyrovnávaním sa s minulosťou a obeťami totalitných režimov v ich krajinách, ako aj ich zámery a plány do budúcnosti. Slovensko vyjadrilo úsiliu oboch krajín pri vstupe do ENRS svoju podporu. Vôľu zástupcov inštitúcií zaoberajúcich sa s vyrovnávaním sa s obeťami totalitných režimov v Albánsku a Srbsku ešte musia na najvyššej štátnej úrovni podporiť aj ministri kultúry oboch krajín a následne riadiace orgány ENRS rozhodnú o ich prípadnom vstupe do medzinárodnej siete ENRS.

Predstavitelia siete ENRS počas rokovania o transformácii siete a osamostatnení od Poľského centra kultúry.

Predstavitelia siete ENRS počas rokovania o transformácii siete a osamostatnení od Poľského centra kultúry.

Rokovanie zástupcov siete ENRS so zástupcami pamäťových inštitúcií Srbskej republiky.

Rokovanie zástupcov siete ENRS so zástupcami pamäťových inštitúcií Srbskej republiky.

Predstavitelia Albánskej republiky počas rokovania o členstve v sieti ENRS.

Predstavitelia Albánskej republiky počas rokovania o členstve v sieti ENRS.

Predstavitelia siete ENRS J. Rydel, R. Rogulský a M. Weber počas rozhovorov.

Predstavitelia siete ENRS J. Rydel, R. Rogulský a M. Weber počas rozhovorov.

Foto: Marian Turza, ÚPN

Vytlačiť