PRÍSNE TAJNÉ! Výstava o dejinách ŠtB na Slovensku

Aj viac ako 20 rokov od pádu komunistického režimu v Československu je Štátna bezpečnosť zahalená rúškom tajomstva. Prispela k tomu vysoká miera utajenia jej činnosti, ale aj rozsiahla skartácia tisícok strán dokumentov. V spoločnosti koluje množstvo legiend a falošných predstáv. Výstava pripravená Ústavom pamäti národa si aj preto kladie za cieľ priblížiť verejnosti pôsobenie tohto represívneho mocenského nástroja Komunistickej strany Československa.

Výstava popisuje vznik, organizačnú štruktúru, personálne obsadenie a činnosť Štátnej bezpečnosti na Slovensku v rokoch 1945 – 1989. Prostredníctvom archívnych dokumentov, fotografií, dobových predmetov a odborných textov približuje vnútropolitickú situáciu po II. svetovej vojne, počiatky a organizáciu Štátnej bezpečnosti na Slovensku, metódy jej práce, personálne budovanie a agentúrnu sieť, ale aj spoluprácu ŠtB so sovietskou KGB a tajnými službami krajín východného bloku. Návštevníci sa taktiež dozvedia o pôsobení Štátnej bezpečnosti v období tzv. normalizácie a v čase novembrových udalostí roku 1989. Brutálne metódy činnosti dokumentujú konkrétne akcie Štátnej bezpečnosti. Mementom praktík ŠtB sú výpovede jej obetí, ktoré si návštevníci môžu vypočuť a pozrieť zo záznamov natočených Ústavom pamäti národa. Expozícia odhaľuje aj tváre vysokých funkcionárov, ktorí stáli vo vedení Štátnej bezpečnosti a riadili jej činnosť. Súčasťou výstavy sú dokumentárne filmy z produkcie ÚPN. Zaujímavý pohľad do vnútra bezpečnostných zložiek ponúkajú dobové inštruktážne filmy, ktoré slúžili ako učebná pomôcka pre príslušníkov ŠtB a tiež autentické zábery z akcií útvarov sledovania a zásahov proti demonštrantom v rokoch 1969 a 1989.

V rámci expozície si návštevníci môžu pozrieť generálsku uniformu 1. námestníka ministra vnútra ČSSR Jána Hanuliaka, ktorý z titulu svojej funkcie v rokoch 1971 – 1979 riadil viaceré zložky ŠtB. Tiež domáce i zahraničné vyznamenania a odznaky udelené príslušníkom tajnej polície, preukazy pracovníkov ŠtB, pečiatky, učebné texty, ale aj brožúry, vyhlášky a nariadenia, ktorými sa agentúrno-operatívna činnosť ŠtB riadila v praxi. Mimoriadne zaujímavé sú technické prostriedky útvarov sledovania a spravodajskej techniky, napr. diaľkovo ovládané fotoaparáty, zariadenia na skryté fotografovanie, odpočúvacie zariadenie v zapaľovači, prístroj na meranie zámkových vložiek, mikrofón zabudovateľný do steny, lampa na kontrolu dokumentov v UV svetle a mnohé ďalšie.

Výstava PRÍSNE TAJNÉ! je vôbec prvou komplexnou výstavou o Štátnej bezpečnosti. Je určená odbornej i laickej verejnosti. Tým, ktorí metódy ŠtB zažili na vlastnej koži, ale aj tým, ktorí stáli za mnohými zmarenými ľudskými osudmi, či už ako stranícki funkcionári alebo ako príslušníci tajnej polície. Mladším generáciám má pripomínať hodnotu slobody a demokracie. Výstava je príspevkom do diskusie o našej nedávnej minulosti a varovaním pred nástrahami totalitných režimov a nedemokratických praktík, pretože ten, kto nepozná svoju minulosť je odsúdený ju opakovať.

Prvá inštalácia výstavy, ktorú pripravil Ústav pamäti národa v spolupráci s občianskym združením Pamäť národa, sa uskutočnila v priestoroch Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží 2 v Bratislave v dňoch 12. 5. – 11. 9. 2011.

Vytlačiť