Pripomíname si 70. výročie popravy Bernarda Jaška a Pavla Kalinaja

26-ročný Bernard Jaško z Černovej nastúpil v roku 1949 do ďalekopisnej ústredne Povereníctva vnútra v Bratislave, kde prijímal a odosielal správy z krajských veliteľstiev Štátnej bezpečnosti, obsahujúce informácie o pripravovaných, aktuálnych či už vykonaných zásahoch proti skupinám obyvateľstva označených za nepriateľov nového režimu.

Keďže s aktuálnym dianím Bernard Jaško nesúhlasil, delil sa o tieto informácie so staršími kolegami Pavlom Kalinajom a Pavlom Hajdinom a rozhodli sa, že budú o represiách ŠtB proti cirkvi informovať biskupa Michala Buzalku. Prostredníctvom Štefana Uhrína sa tak k biskupovi dostali ďalekopisy, ktoré dokazovali sledovanie kňazov a pobožností či prípravu útokov proti cirkevnej hierarchii.

Najdôležitejšou informáciou bolo potvrdenie sledovania a odpočúvania zasadania biskupskej konferencie v Dolnom Smokovci, ktoré síce biskupi odhalili, ale minister vnútra Václav Nosek ho vytrvalo verejne popieral.

Kolegovia presviedčali Bernarda Jaška, aby so zhromaždenými materiálmi utiekol do Rakúska a kontaktoval americkú vojenskú kontrarozviedku. Pri plánovaní úteku však nebol dostatočne opatrný a deň pred odchodom Bernarda Jaška a ďalšie dve desiatky ľudí zadržali.

Vyšetrovatelia ŠtB sa podľa sovietskeho vzoru rozhodli urobiť z prípadu odstrašujúci monsterproces a spojili tri rôzne skupiny ľudí, hoci sa väčšina zo zadržaných medzi sebou ani nepoznala. Nasledovalo kruté vypočúvanie spojené s mučením, utajený proces, odsúdenie a odvolanie sa na Najvyšší súd. Ten potvrdil trest smrti pre Bernarda Jaška a Pavla Kalinaja, ostatné obete procesu boli odsúdené dohromady na 144 rokov väzenia.

Rozsudok mal poslúžiť aj na zastrašenie príslušníkov národnej bezpečnosti, keďže sa s jeho znením museli oboznámiť všetci príslušníci ZNB.

Bernard Jaško a Pavol Kalinaj boli popravení 17. februára 1951 skoro ráno na nádvorí súdnej väznice v Bratislave. Pavol Kalinaj bol v tak zlom zdravotnom stave, že ho museli na popravisko vyniesť, avšak ani napriek strašnému utrpeniu vo väzbe sa vyšetrovateľom nepodarilo zlomiť ho a vinu nikdy nepriznal.

Po páde komunistickej moci v novembri 1989 odsúdených rehabilitovali. Skutky Jaška a Kalinaja sa dočkali ocenenia vlády a prezidenta a v roku 2004 im bol udelený Rad Ľudovíta Štúra III. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy v oblasti ochrany demokracie, občianskych a ľudských práv.

Bernard Jaško na ubytovni ZNB (zdroj: ÚPN)

Vášnivý rybár (zdroj:ÚPN)

Bernard Jaško (zdroj: ÚPN)

Pavol Kalinaj (zdroj: archív VP)

Zápisnica o výkonu trestu smrti (zdroj: ÚPN)

Vytlačiť