Primátor Bratislavy si uctil obete komunizmu v rámci Festivalu slobody 2013

V rámci programu Festivalu slobody 2013 prijal po prvýkrát primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Milan Ftáčnik reprezentantov tých, ktorí boli nútení znášať utrpenie spôsobené komunistickým režimom v období neslobody v podobách násilného vysídlenia, odsúdenia na trest odňatia slobody a následného väznenia, ponižujúcej službe v Pomocných technických práporoch a táboroch nútených prác, prenasledovania represívnymi orgánmi komunistickej moci, alebo spoločenskej diskriminácii z politických dôvodov.
V prítomnosti predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondreja Krajňáka a námestníka primátora Jána Budaja sa Milan Ftáčnik v historickej Sále gobelínov Primaciálneho paláca, kde výnimočne prijíma len monarchov, či najvyšších štátnych predstaviteľov iných krajín, stretol so zástupcami politicky stíhaných nepriateľov komunistického režimu a bojovníkov za demokraciu žijúcich v hlavnom meste SR v Bratislave. Primátor Milan Ftáčnik na stretnutí zdôraznil význam pripomínania si strastí ľudí, ktorí nosili v sebe krásne ideály a ktorí za ne - napriek násiliu na nich páchanom nezlomne bojovali. Ako povedal: "Najmä preto, aby myšlienka slobody nebola braná v súčasnosti ako samozrejmosť."
Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák vo svojom príhovore zvýraznil príklad nezlomnosti a osobnej statočnosti politických väzňov aj význam celého Festivalu slobody. Predseda Konfederácie politických väzňov Anton Srholec poďakoval za prijatie, a za hodnotné ocenenie prínosu odboja. Podporil iniciatívu na vytvorenie pamätníka za slobodu v centre Bratislavy. Prítomným sa prihovoril aj bývalý tribún a protagonista novembrových udalostí roka 89 a súčasný námestník primátora hlavného mesta Bratislava Ján Budaj. Slávnostná pocta primátora hlavného mesta SR Bratislavy účastníkom protikomunistického odboja a bývalým politickým väzňom bola ukončená spoločnou fotografiou a slávnostným prípitkom. Vážnosť a dôstojnosť prijatia na najvyššej úrovni umocnilo aj hudobné vystúpenie umelca z radov mladej generácie Petra Smolárika.

Vytlačiť