Logo

Prijatie ÚPN za riadneho člena Platformy európskej pamäte a svedomia

Ústav pamäti národa bol dňa 26.11.2016 na rokovaní Platformy európskej pamäte a svedomia v Kyjeve prijatý za jej riadneho člena. Oznámila to výkonná riaditeľka Platformy Neela Winkelmann. Platforma európskej pamäte a svedomia je mimovládna medzinárodná organizácia, ktorá združuje 51 inštitúcií a organizácií z 18 krajín EÚ, Kanady a Spojených štátov amerických. Jej cieľom je výskum, dokumentácia, informovanosť a vzdelávanie o totalitných režimoch, ktoré postihli Európu v 20. storočí. Zriadenie Platformy európskej pamäte a svedomia bolo schválené Európskym parlamentom a Radou Európskej únie. Spolu so slovenským Ústavom pamäti národa boli prijaté aj pamäťové inštitúcie z Poľska, Ukrajiny, Albánska a z Českej republiky.

Ciele Platformy sú zvýšiť povedomie verejnosti o európskej histórii a zločinoch spáchaných totalitnými režimami a podporiť celoeurópsku diskusiu o príčinách a dôsledkoch totalitných vlád. Taktiež vedie diskusiu o spoločných európskych hodnotách, podporuje ľudskú dôstojnosť a ľudské práva s cieľom zabrániť šíreniu neznášanlivosti, extrémizmu a antidemokratických hnutí. Organizácia prispieva k vzdelávaniu mladých Európanov o podstate totalitných režimov.

Účastníci na svojom výročnom stretnutí ocenili úsilie Ústavu pamäti národa pri vyrovnávaní sa s totalitnou minulosťou v Slovenskej republike. Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák uvítal členstvo ústavu v prestížnej organizácii s presvedčením, že sa vytvoril širší priestor pre spoluprácu s podobnými pamäťovými inštitúciami v Európe a vo svete.

Vytlačiť