Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Prezident aj predseda parlamentu vystúpili proti fašizmu

Spravodliví medzi národmi, teda tí, ktorí i napriek tomu, že im hrozila smrť, pomáhali prenasledovaným Židom, sú podľa prezidenta Andreja Kisku pripomienkou toho, že ľudia sú schopní úžasných činov aj v tých najhorších časoch. Ich posolstvo solidarity, viery a nádeje však dnes nepočúvame iba ako vzdialenú spomienku, pretože zlo, ktoré už spoločnosť raz za cenu nesmierneho utrpenia a obetí porazila, znova ožíva.

Prezident pripomenul, že pribúdajú prejavy, v ktorých rozhorčenie prechádza do agresivity a zloba do nenávisti voči iným, či už jednotlivcom alebo skupinám ľudí, národom, národnostiam, náboženstvám. Extrémistické, antisemitské či fašistické prejavy zaznievajú aj z úst verejných predstaviteľov, dokonca poslancov.

„Myslím si, že je najvyšší čas, aby sme sa ako spoločnosť zobudili a postavili sa jednoznačne a otvorene proti tomuto zlu," povedal Andrej Kiska. „Ale našou povinnosťou je nielen spomínať a oceňovať hrdinské činy. Úlohou našej generácie je zabrániť tomu, aby zlo fašizmu a nacizmu spôsobilo ďalšie utrpenie. Iba tak bude naša pocta týmto hrdinom úprimná a ozajstná."

Príbehy Spravodlivých medzi národmi môžu byť podľa prezidenta inšpiráciou pre všetkých, ktorí vyznávajú hodnoty slušnosti, ľudskosti, tolerancie a kultúrnosti a sú pripravení tieto hodnoty brániť.

V Deň pamiatky obetí holokaustu Andrej Kiska vyhlásil, že spoločnosť nesmie čakať - od slovných útokov je totiž len kúsok k násiliu. Podľa prezidenta je na každom človeku, aby zabránil šíreniu vulgarizmov a zloby: „Tak ako nedovolíme, aby sa doma používali zlé výrazy, nesmieme dovoliť nikde, ani na sociálnych sieťach, aby sa ľudia posielali do plynu, používali nadávky a vyhrážky. Je to úloha každého z nás."

Aj predseda Národne rady Andrej Danko počas odovzdávania ocenení Spravodlivým medzi národmi zdôraznil, že politici majú povinnosť bojovať proti extrémizmu a tiež tvrdo poukazovať na zlo, ktoré sa nenápadne vnáša do spoločnosti. „Nemôžeme dovoliť, aby extrémistické myšlienky a prejavy boli súčasťou nášho fungovania. Každý takýto prejav treba označiť, odsúdiť a aj potrestať," povedal predseda parlamentu.

Ocenení podľa Andreja Danka riskovali a obetovali sa len na základe silnej viery a presvedčenia, že ľudský život je tá najvyššia hodnota, ktorú musíme opatrovať. Pre fašistov však ľudský život neznamenal nič. Záchrancom a zachráneným sa predseda parlamentu zároveň ospravedlnil aj poďakoval.

"ÚPN oceňuje, že najvyšší predstavitelia štátu s poukazom na historické tragédie odmietajú totalitné ideológie ako fašizmus a nacizmus. Je dôležité, že politické špičky dokážu jasne vyzdvihnúť obetavosť, ľudskosť a ochotu bojovať za dobro u ľudí, ktorí sa vzopreli totalitám, a zároveň poukazujú na šírenie extrémistických myšlienok a na nebezpečné tendencie v spoločnosti." povedal predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák. "Ústav pamäti národa sa stotožňuje s názorom, že súčasná generácia nemôže dovoliť, aby sa zlo fašizmu a nacizmu v akejkoľvek forme zopakovalo, ani to, aby sa extrémizmus stal súčasťou fungovania spoločnosti".

Vytlačiť