Logo

Prezentácia publikácie „V mene republiky“. Spomienky Dušana Viesta ml.

Ústav pamäti národa vás pozýva na prezentáciu publikácie V mene republiky. Spomienky Dušana Viesta ml. Podujatie sa uskutoční 27. februára 2024 o 17.00 hod., v priestoroch obradnej miestnosti Zichyho paláca, Ventúrska 9, Bratislava.

Spomienky Dušana Viesta ml. predstavujú cenné a obsiahle svedectvo o uplatňovaní rôznych foriem nezákonnosti počas obdobia vrcholiaceho československého stalinizmu. Poukazujú na porušovanie ľudských a občianskych práv konkrétnymi uskutočňovateľmi totalitného systému. Vydanie memoárov „V mene republiky" prispieva k lepšiemu poznaniu príčin a foriem perzekúcie popredných predstaviteľov protifašistického odboja a účastníkov Slovenského národného povstania, ktorí sa po nástupe komunistického režimu vo februári 1948 stali obeťami politicky motivovaných represálií.

Obrázok: pozvánka na prezentáciu publikácie V mene republiky. Spomienky Dušana Viesta ml.

Obrázok: pozvánka na prezentáciu publikácie V mene republiky. Spomienky Dušana Viesta ml.

Videopozvánka na prezentáciu publikácie V mene republiky. Spomienky Dušana Viesta ml.
Na prezentáciu vás vo videu pozýva PhDr. Dana Viestová.

Vytlačiť