Prezentácia publikácie Drahomilovaní moji! Korešpondencia Alberta Púčika 1944 -1951

27. 5. 2010

V stredu 26. mája 2010 sa v priestoroch kníhkupectva Svet knihy v Bratislave uskutočnila prezentácia knihy Róberta Letza a Blažeja Beláka Drahomilovaní moji! Korešpondencia Alberta Púčika 1944 – 1951.
Publikácia ÚPN oboznamuje s korešpondenciou jednej z najvýznamnejších postáv protikomunistickej rezistencie na Slovensku - Alberta Púčika. Výber korešpondencie zachytáva obdobie od jeho vysokoškolských štúdií v Bratislave až po jeho násilnú smrť. Ide o časové rozpätie ohraničené rokmi 1944 – 1951. Dielo prináša kolekciu 84 listov, ktoré odzrkadľujú jeho zmýšľanie, odkrývajú jeho vnútorný svet, ale vovádzajú nás aj do rodinných pomerov, priateľských vzťahov a dobových spoločenských pomerov na Slovensku.
Záštitu nad podujatím prevzal poslanec NR SR František Mikloško.

Foto: zľava Ivan Petranský, František Mikloško, Rudolf Dobiáš, Róbert Letz a Blažej Belák

Zľava: predseda Správnej rady ÚPN Ivan Petranský, poslanec NR SR František Mikloško, moderátor Rudolf Dobiáš, autori publikácie Róbert Letz a Blažej Belák

Foto: Príhovor predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského

Príhovor predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského

Foto: Publikum

Publikum

Foto: Branislav Kinčok, ÚPN

Vytlačiť