Prezentácia novej publikácie Martina Lacka

Ústav pamäti národa Vás pozýva na prezentáciu knihy Martina Lacka Zrod Slovenského štátu v kronikách slovenskej armády. Prezentácia sa uskutoční v stredu 23. júna 2010 o 15.00 hod. v priestoroch Múzea SNP v Banskej Bystrici.

Kniha prináša množstvo nových, posiaľ nepublikovaných informácií o procese vzniku a etablovania sa Slovenského štátu v roku 1939, ktoré môžu byť užitočné nielen pre záujemcov o armádnu problematiku, ale všetkých, ktorí sa zaujímajú o toto dynamické obdobie našich národných dejín, či už na celoslovenskej alebo regionálnej úrovni.

Vytlačiť