Prezentácia knihy Spravodajské eso slovenského štátu

7.11.2007

Foto: Jozef Jablonický (v strede). Vedľa neho vpravo Valerián Bystrický a Matej Medvecký.

Jozef Jablonický (v strede) ako jeden z recenzentov spomína na stretnutia s Imrichom Suckým. Vedľa neho vpravo Valerián Bystrický a Matej Medvecký.

Foto: Ivan Petranský, Jozef Jablonický a druhý recenzent Valerián Bystrický.

Ivan Petranský, Jozef Jablonický a druhý recenzent Valerián Bystrický.

Foto: Autor Matej Medvecký predstavuje svoju knihu.

Autor Matej Medvecký predstavuje svoju knihu Spravodajské eso slovenského štátu - kauza Imrich Sucký.

Foto: Ľubomír Ďurina, ÚPN

Vytlačiť