Prezentácia knihy BEZ ROZSUDKU!

Pozývame Vás na prezentáciu knihy vedeckého pracovníka ÚPN Jerguša Sivoša
Bez rozsudku! Pracovné tábory, sústreďovacie tábory a tábory nútenej práce na Slovensku 1945 – 1953, ktorá sa uskutoční v utorok 19. júna 2012 o 17.00 hod. v priestoroch kníhkupectva Panta Rhei na Poštovej ulici v Bratislave.

Témou novej publikácie Ústavu pamäti národa je inštitút nútenej práce na Slovensku v rokoch 1945 – 1953. Práca analyzuje zrod myšlienky obnovenia pracovných táborov po II. svetovej vojne, ale aj vznik sústreďovacích táborov pre občanov nemeckej a maďarskej národnosti. Venuje sa otázke legislatívnej prípravy nariadení a zákonov o pracovných táboroch, pôsobeniu inštitúcií, ktoré zabezpečovali realizáciu týchto právnych noriem v praxi, chodu a vnútornému životu v táboroch, zmenám v táborovom systéme po definitívnom prevzatí moci komunistami, ale aj pohľadu na výchovu, resp. prevýchovu zaradencov, ktorou sa zaraďovanie osôb do pracovných táborov zdôvodňovalo, a činnosti Štátnej bezpečnosti v útvaroch. Obsahuje štatistické údaje o počte zaradených osôb a sociálnom a národnostnom zložení osadenstva táborov, fotografie politických predstaviteľov, veliteľov táborov a príslušníkov ŠtB, plány táborov, kresby zaradencov, ale aj zoznam pracovných a sústreďovacích táborov a táborov nútenej práce na Slovensku.

Vytlačiť