Prezentácia Čaty Slovákov vo Varšavskom povstaní

V budove Poľskej akadémie vied sa v januári tohto roku uskutočnila medzinárodná konferencia pod názvom ,,Varšava má veľa tvárí". V rámci bloku ,,Národnostné menšiny vo Varšave v 20. storočí" odznela prednáška Dr. Michala Wójciuka pod názvom „Slováci vo Varšavskom povstaní", pri príprave ktorej využil aj informácie a materiály Slovenského inštitútu vo Varšave.

Poľský historik z Múzea Varšavského povstania priblížil pôsobenie Čaty Slovákov, ktorej členovia mali ako jediní nepoľskí účastníci povstania právo nosiť na rukáve okrem bielo-červenej pásky „Armii Krajowej" aj osobitnú pásku so slovenskou národnou trikolórou a slovenským znakom. Veliteľ čaty, podporučík Miroslav Iringh bol nositeľom viacerých významných poľských vyznamenaní a v roku 2007 mu bol prezidentom Slovenskej republiky udelený Rad Ľudovíta Štúra II. triedy in memoriam, za mimoriadne hrdinské vojnové činy v boji proti fašizmu a za šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí. Slovenský inštitút prednášku doplnil výstavou o formovaní a pôsobení Čaty Slovákov vo Varšavskom povstaní. Počas konferencie si mohli účastníci pozrieť aj výstavu Slovenského inštitútu vo Varšave venovanú Čate Slovákov. Podujatia sa zúčastnili aj Danuta Michalowska, dcéra podporučíka Iringha Bohumila Iringh-Nagórska a Danuta Sobczynska. Panie Michalowska a Sobczynska sú vyše 90-ročné bývalé poľské zdravotníčky Čaty Slovákov vo Varšavskom povstaní, ktoré sa dodnes aktívne zúčastňujú na všetkých podujatiach v poľskom hlavnom meste pripomínajúcich povstaleckú Čatu Slovákov. Múzeum Varšavského povstania navštívil a položením venca si pamiatku obetí Varšavského povstania uctil aj predseda SpR ÚPN počas minuloročného decembrového zasadnutia orgánov ENRS vo Varšave.

Na fotografii (pred výstavou Slovenského inštitútu, pripomínajúcou Čatu Slovákov) druhá zľava Danuta Michalowska, v strede dcéra podporučíka Iringha Bohumila Iringh-Nagórska, druhá sprava Danuta Sobczynska.

Foto: SI Varšava

Vytlačiť