Premietanie filmu Arbitráž v Galante

Ústav pamäti národa v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Galante Vás pozýva na projekciu dokumentárneho filmu ARBITRÁŽ.
Film zachytáva osudy pamätníkov, ktorých sa priamo dotkla zmena hraníc v novembri 1938. Na základe ich spomienok mapuje postoje horthyovského Maďarska voči obyvateľom južného Slovenska.
Po projekcii sa uskutoční diskusia s autormi filmu (Mgr. Ján Mitáč, historik; Dr. Ondrej Krajňák, PhD., dokumentarista, obaja z ÚPN).
Podujatie sa uskutoční 24. januára 2013 o 16.30 hod. v dome Matice slovenskej v Galante na Bratislavskej ulici 1458/71.

Vytlačiť