Premiéra nového dokumentu ÚPN Junáci z prachu

V rámci filmovej prehliadky Festival slobody sa 9. novembra 2010 o 20.00 hod. uskutoční premiéra nového dokumentu Ústavu pamäti národa Junáci z prachu.

Film režiséra Tomáša Viteka ponúka unikátne svedecké výpovede „old skautov“, ľudí, ktorí kvôli svojmu členstvu v skautingu zažívali prenasledovanie a šikanu moci. Ide o hnutie, ktoré sa „previnilo“ svojimi princípmi ľudskosti nezlučiteľnými s vtedajšou mocou. Film prostredníctvom jedinečných dobových materiálov dokresľuje históriu skautingu na Slovensku.

Termín: 9. november 2010, 20.00 hod.
Miesto konania: DK Zrkadlový háj, Bratislava

Vytlačiť