Premiéra hry Petra Pavlaca „Slovo Válkovo“ v SND

Činohra Slovenského národného divadla uviedla 31. marca 2015 premiéru divadelnej hry autora Petra Pavlaca pod názvom Slovo Válkovo. Na pozvanie tvorcov sa jej zúčastnili aj predseda SpR ÚPN Ondrej Krajňák s projektovým manažérom Mariánom Turzom.

Slovenský dramatik Peter Pavlac a jeho adaptácie noviel ako Veľké šťastie či Bratia Jurgovci znamenali pre SND začiatok epochy jazykovo špecifických dramatizácií. Vytvoril nadväzujúc na spomínané historické okolnosti divadelnú hru nesúcu názov Slovo Válkovo (fiktívny dialóg na hrane priepasti alebo pokus hľadať argument). Jadrom hry je básnikova poéma Slovo z roku 1976 a ako povedal samotný autor, text vytvoril v rámci svojej potreby porozumieť vtedajšej dobe – „Motivácia pre napísanie tohto textu nie je zištná. Vyrastá z potreby porozumieť. Ísť cez to banálne spojenie plné alibizmu, doba bola taká." Pavlac vo svojom dialógu stavia do opozície dvoch mužov – samotného básnika a neznámeho príslušníka ŠtB, ktorí sa stretávajú v podvečer 25. marca 1988 v izbe hotela Carlton.

Režisér a herec Emil Horváth prostredníctvom tejto inscenácie pátra po nevyslovených podnetoch a vnútorných pohnútkach jedného z najväčších slovenských básnikov, ktorý bránil slovenskú kultúru v časoch normalizácie. Téma inscenácie divákovi približuje najvýznamnejšiu udalosť novodobých slovenských dejín – Sviečkovú manifestáciu z 25.marca 1988, ktorá bola predzvesťou novembrových zmien v roku 1989. Podnetom pre napísanie hry boli aj zachované a spracované filmové dokumenty z produkcie ÚPN. Spájaním bádateľských a umeleckých aktivít sa takto dôležité a často nie úplne známe míľniky našej histórie môžu dotýkať priamo sŕdc divákov, osloviť širokú verejnosť a priblížiť jej témy, ktorý by inak boli dostupné a zaujímavé len pre úzky okruh odbornej verejnosti historikov. Aj prostredníctvom umeleckých stvárnení temných stránok našej histórie sa môžeme takto vyrovnávať s minulosťou a s obdobím neslobody.

Predseda SpR ÚPN Ondrej Krajňák po predstavení zagratuloval kolektívu tvorcov SND, zvlášť režisérovi a hercovi bravúrne stvárňujúceho básnika Miroslava Válka Emilovi Horváthovi ml., Františkovi Kovárovi stvárňujúceho ŠTB-áka Tibora, dramaturgičke Miriam Kičinovej a scénografovi Petrovi Janku, ktorí hru pripravili. V diskusii si vymenili názory aj s autorom hry Petrom Pavlacom. Predseda ÚPN ocenil umelecké stvárnenia a zároveň povzbudil umelcov v ich zmysluplnej a vysoko hodnotnej umeleckej práci a v diskusii s Emilom Horvátom aj riaditeľom činohry SND Romanom Polákom vyjadrili nádej v ďalšiu úspešnú spoločnú spoluprácu SND a ÚPN v blízkej budúcnosti.


Predseda SpR ÚPN O. Krajňák s hercom činohry SND J. Kovárom

Predseda SpR ÚPN Ondrej Krajňák s režisérom a hercom činohry SND Emilo Horváthom ml. a M. Turzom z ÚPN

Predseda SpR ÚPN Ondrej Krajňák a Marián Turza s kolektívom tvorcov SND

Foto: Archív ÚPN

Vytlačiť