Prehľad počtu Židov na územiach južného Slovenska a Podkarpatskej Rusi okupovaných po Viedenskej arbitráži

Ústav pamäti národa na svojich internetových stránkach zverejnil počty Židov na územiach južného Slovenska a Podkarpatskej Rusi, ktoré boli arbitrážnym rozhodnutím nacistického Nemecka a fašistického Talianska z 2. novembra 1938 (prvá Viedenská arbitráž) pričlenené k Maďarsku. Prehľad zverejnený na stránkach ÚPN umožňuje širokej verejnosti oboznámiť sa s počtami židovských obyvateľov podľa výsledkov sčítania, ktoré na okupovaných územiach v decembri 1938 uskutočnili maďarské orgány. Prehľad obsahuje údaje (za oblasti pôvodne patriace Česko-Slovensku) o celkovom počte obyvateľov, domov a osôb židovského pôvodu v jednotlivých okresoch vytvorených podľa územnosprávneho členenia Maďarského kráľovstva.

Vytlačiť