Predsedom Správnej rady Ústavu pamäti národa sa stal Jerguš Sivoš

Jerguša Sivoša do funkcie v zmysle zákona o pamäti národa na svojom zasadnutí v piatok 17. júna 2022 zvolila Správna rada Ústavu pamäti národa.

Jerguš Sivoš (1979) pôsobil ako zamestnanec Ústavu pamäti národa od júla 2003 do júna 2022. Postupne pracoval na Sekcii sprístupňovania dokumentov, na Sekcii dokumentácie a od októbra 2017 ako riaditeľ Kancelárie Ústavu pamäti národa. Národná rada Slovenskej republiky ho uznesením číslo 1484 z 25. mája 2022 zvolila za člena Správnej rady Ústavu pamäti národa s účinnosťou od 17. júna 2022.

Počas svojho pôsobenia na Ústave pamäti národa sa zaoberal organizáciou, personálnym obsadením a činnosťou útvarov Štátnej bezpečnosti, systémom pracovných táborov a represiou štátu voči občanom. Je autorom viacerých publikácií, edícií dokumentov a štúdií, a tiež členom Edičnej rady Múzea pamäti XX. storočia v Prahe.


Foto: Denník N/Tomáš Benedikovič
Vytlačiť