Predseda ÚPN prijal predstaviteľov Slovenského zväzu PTP

Zástupcovia Výkonnej rady Slovenského zväzu PTP navštívili 9. apríla 2013 Ústav pamäti národa", kde ich prijal predseda SpR Ondrej Krajňák. Zástupcovia "pétépákov" zablahoželali novozvolenému predsedovi ÚPN k nástupu do funkcie a informovali ho o iniciatíve zväzu predložiť NRSR návrh zákona o jednorazovom odškodnení príslušníkov bývalých PTP podľa vzoru partnerskej organizácie z Českej republiky. Požiadali predsedu ÚPN, ako zástupcu inštitúcie zaoberajúcej sa obdobím neslobody a porušovaním ľudských práv na občanoch vlastného štátu, o pomoc a podporu uvedenej iniciatívy, prípadnú spoluprácu pri legislatívnych prácach na návrhu zákona. Skonštatovali, že majú sťažené podmienky pri komunikácii s úradmi štátnej správy a samosprávy pri riešení svojich požiadaviek. Dohodli sa na postupnosti krokov, ktoré umožnia iniciatívu realizovať formou poslaneckého návrhu zákona. So zástupcami ústrednej rady zväzu sa Ondrej Krajňák stretol následne ešte raz, aby dohodli konkrétne kroky vedúce k úspešnej realizácii ich zámeru.

Vytlačiť