Predseda ÚPN Ondrej Krajňák v Devíne na oslavách Matice i vierozvestcov

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák sa popri predstaviteľoch politických strán a Bratislavského samosprávneho kraja, zahraničných diplomatov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. 27. apríla 2013 zúčastnil v Devíne osláv konaných pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda a 150. výročia vzniku Matice slovenskej. Po slávnostnej archijerejskej sv. liturgii, ktorú celebrovali prešovský gréckokatolícky arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak a bratislavský eparcha Mons. Peter Rusnák sa uskutočnilo kladenie vencov k Pomníku sv. Cyrila a sv. Metoda a k Pamätnej tabuli Antona Bernoláka a kladenie vencov k Pamätníku železnej opony a Pamätnej tabuli Ľudovíta Štúra.

Vytlačiť