Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák sa zúčastnil slávnostného odovzdávania osvedčení účastníkom odboja a odporu proti komunizmu

Predseda Etickej komisie Českej republiky Jiří Kaucký pozval predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka na slávnostný akt odovzdávania osvedčení účastníkom odboja a odporu proti komunizmu. Na podujatí, ktoré sa konalo 24. januára v Prahe na Úrade vlády, ocenila Etická komisia sedem osobností za aktívny odpor proti komunistickému režimu.

Na slávnosti prehovoril aj minister kultúry Daniel Herman, senátor Jiří Obrfalzer a tiež predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák.

Ondrej Krajňák vyzdvihol spätosť slovenských a českých dejín. Ocenil úlohu a poslanie pamäťových inštitúcii, pretože je dôležité, aby ľudia nezabúdali na obete totalitných režimov a nenápadných hrdinov, ktorí sa zaslúžili o nadobudnutú slobodu. Úloha pozitívnych vzorov je dôležitá predovšetkým pre mladú generáciu. Odvážne postoje a nezištné skutky mnohých nenápadných hrdinov často spustili reťaz konania dobra, ktorá ako domino efekt prináša ovocie až po súčasnosť.

„Je pre mňa veľkou cťou, že sa Vám môžem osobne poďakovať za Vaše svedectvo. Odteraz ste príkladom nielen pre svoje okolie, ale aj pre oba naše národy. A hoci to dnešné ocenenie má iba symbolickú hodnotu, som si istý, že jeho morálna povaha prevyšuje mnohé z tých, ktoré ste doteraz dostali. Tak ako mi to pri podobnej príležitosti prezradil istý vodič autobusu, ktorý najazdil milióny kilometrov bez nehody - za túto jeho činnosť síce získal mnohé verejné pocty, ale cena účastníka odboja proti komunizmu všetky jeho doterajšie ceny ďaleko prevyšuje," povedal predseda Správnej rady ÚPN oceneným.

Etická komisia Českej republiky je orgán, ktorý bol zriadený zákonom č. 262/2011 Sb., o účastníkoch odboja a odporu proti komunizmu, aby plnil úlohu odvolacieho orgánu proti rozhodnutiam Ministerstva obrany o zamietnutí žiadosti o udelení statusu účastníka odboja a odporu proti komunizmu, najmä v hraničných a komplikovaných prípadoch. Za uplynulé funkčné obdobie posudzovala komisia 370 prípadov, z ktorých iba 45 posúdila pozitívne.

V nadväznosti na slávnostný akt prijal predsedu Ondreja Krajňáka na osobné rokovanie aj námestník ministra kultúry Patrik Košický, bývalý pracovník ÚPN a bývalý šéfredaktor časopisu Pamäť národa, ktorý ÚPN vydáva. Navzájom si vymenili pohľady na vývoj v oblasti vyrovnávania sa s minulosťou v Česku a na Slovensku a zhodnotili tiež zapojenie českých a slovenských pamäťových inštitúcií v medzinárodných sieťach.

Podľa predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka je príklad nenápadných hrdinov, ktorí sa zaslúžili o slobodu, dôležitý najmä pre mladú generáciu.

Podľa predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka je príklad nenápadných hrdinov, ktorí sa zaslúžili o slobodu, dôležitý najmä pre mladú generáciu.

Foto: Pavol Kossey, ÚPN

Vytlačiť