Predseda Správnej rady ÚPN na zastupiteľstve k zľavám na MHD v Bratislave

Na rokovaní mestského zastupiteľstva v Bratislave sa 24. septembra 2015 zúčastnil aj predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák. Využil možnosť a prihlásil sa do verejnej rozpravy s morálnym apelom na poslancov v súvislosti so schvaľovaním návrhu na riešenie prepravy držiteľov preukazov ŤZP/ŤZP-S v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) po zavedení tretej etapy IDS BK plánovanej k 1. novembru 2015, ktorý spracovala spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava. Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo, pričom okrem držiteľov preukazov ŤZP/ŤZP-S rozšírilo zvýhodnené tarifné podmienky aj pre účastníkov protikomunistického odboja a politických väzňov s trvalým pobytom v Bratislave.

Vo svojom príhovore poslancom povedal: „Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne a páni poslanci, vážení prítomní, Dnes budete rokovať o zľavách pre konkrétne skupiny obyvateľov na MHD v hlavnom meste Bratislave. Žiaľ, materiál, ktorý máte pred sebou, po desiatich rokoch už nepočíta so zľavami aj pre skupinu bývalých politických väzňov a ich rodinných príslušníkov, ktorí boli tiež prenasledovaní, pričom satisfakcie sa mnohí z nich už nedožili. Priemerný vek účastníkov protikomunistického odboja na Slovensku sa pohybuje okolo hranice 80 rokov. Obávam sa, že v takomto prípade je málo platné hovoriť o nejakej zľave na MHD pre skupinu odbojárov, ktorí túto zľavu využívajú už pár rokov na základe fyzického veku. Mladších ako 75 rokov je iba deväť priamych účastníkov protikomunistického odboja, čo je skutočne malé, až smiešne číslo. Preto sa k Vám prihováram, zvlášť za manželky a rodinných príslušníkov účastníkov protikomunistického odboja, ktorí v čase komunistického režimu boli tiež na okraji spoločnosti. Ako deti politických väzňov nesmeli študovať na výberových školách, spolu s ich rodičmi znášali príkorie a mnohí sa do veľkej miery taktiež podieľali aj na protikomunistickom odboji. Totalitný režim ich trestal znemožnením štúdií, či adekvátneho spoločenského, alebo pracovného uplatnenia a vyhnaním do najhorších a najmenej platených povolaní. Ako už zaznelo v pléne tohto zastupiteľstva, ÚPN predložil do NR SR podnet k vypracovaniu a prijatiu zákona o jednorazovom finančnom odškodnení politických väzňov spôsobom, že prostriedky na ich odškodnenie budú získané odobratím výsluhových dôchodkov bývalým príslušníkom ŠtB. Žiaľ, takýto zákon v NR SR nezískal dostatočnú podporu poslancov NR SR. A tak bývalí príslušníci ŠtB aj naďalej poberajú dôchodky za činnosť v období, za ktorú by sa mali po správnosti zodpovedať pred demokratickými súdmi, zatiaľ čo politickí väzni poberajú iba minimálne dôchodky, lebo ich práca nebola dostatočne ohodnotená. Chcel by som pripomenúť, že mesto Bratislava v roku 25. výročia Novembra 89 priznalo politickým väzňom a prenasledovaným odporcom komunistického režimu, ako aj ich priamym rodinným príslušníkom bezplatné cestovné v MHD. Prezentovalo to ako morálne ocenenie a vzor pre postoje verejnosti. V tejto súvislosti ÚPN listom podal podnet na predsedu ZMOSu, aby aj ďalšie mestá na Slovensku nasledovali Váš šľachetný príklad. Ďakujem za pozornosť a vypočutie".

Poslanci mestského zastupiteľstva počas rokovania v Bratislave.

Poslanci mestského zastupiteľstva počas rokovania v Bratislave.

Foto: Marian Turza, ÚPN

Vytlačiť