Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Predseda Správnej rady ÚPN na zasadnutí vedenia ENRS vo Varšave

V dňoch 27. - 29. októbra 2015 sa predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák zúčastnil zasadania riadiaceho výboru Európskej siete Pamäť a Solidarita v poľskej Varšave.

Predmetom rokovaní bolo okrem iného aj hodnotenie realizácie spoločných projektov partnerských krajín siete ENRS implementovaných v roku 2015, ako aj schvaľovanie projektov plánovaných na rok 2016. Členovia riadiaceho výboru prehodnotili aj finančnú štruktúru a plánované projektové výdaje na aktuálny i budúci rok. Slovenská delegácia prezentovala vlajkové projekty ÚPN, ktorými sú každoročne konaný Festival slobody v mesiaci november, a edícia informatívno - vzdelávacích letákov pre mladú generáciu, študentov a širokú verejnosť. Okrem tohto programu boli súčasťou rokovaní aj prípravy na nadchádzajúce stretnutie poradných orgánov ENRS, ktoré sa uskutoční v decembri 2015 vo Varšave.

Vo večerných hodinách 28. októbra 2015 sa pri príležitosti výročia maďarskej revolúcie v roku 1956 delegáti na pozvanie veľvyslanca Maďarskej republiky vo Varšave zúčastnili na slávnostnej recepcii. Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák sa počas nej pri vzájomných rozhovoroch stretol s veľvyslancom SR vo Varšave Dušanom Krištofíkom, s vojenským a leteckým pridelencom SR plk. Jaroslavom Balážom a riaditeľom Slovenského inštitútu vo Varšave Milanom Novotným.

Rokovanie Steering Comitee ENRS vo Varšave.

Rokovanie Steering Comitee ENRS vo Varšave.

Veľvyslanec SR vo Varšave Dušan Krištofík s predsedom Správnej rady ÚPN Ondrejom Krajňákom.

Veľvyslanec SR vo Varšave Dušan Krištofík s predsedom Správnej rady ÚPN Ondrejom Krajňákom.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák s vojenským atašé SR vo Varšave plukovníkom generálneho štábu Jaroslavom Balážom.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák s vojenským atašé SR vo Varšave plukovníkom generálneho štábu Jaroslavom Balážom.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák, Milan Novotný, riaditeľ Slovenského inštitútu vo Varšave a radca ambsasády SR v Poľsku a Marian Turza, koordinátor zahr.zál.ÚPN.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák, Milan Novotný, riaditeľ Slovenského inštitútu vo Varšave a radca ambsasády SR v Poľsku a Marian Turza, koordinátor zahr. zál. ÚPN.

Foto: Marian Turza, ÚPN

Vytlačiť