Predseda Správnej rady ÚPN na oceňovaní protikomunistických odbojárov v Prahe

V utorok 2. júna 2015 sa v budove Úradu vlády ČR v Prahe, aj za účasti predsedu správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka, uskutočnilo slávnostné odovzdanie pamätných dekrétov a odznakov účastníkom odboja a odporu proti komunizmu oceneným etickou komisiou Českej republiky pre ocenenie účastníkov odboja a odporu proti komunizmu.

Slávnostného odovzdávania ocenení sa za vládu ČR zúčastnil aj minister kultúry Mgr. Daniel Herman, ktorý sa prítomným aj prihovoril. Za Etickú komisiu ČR prehovoril Mgr. Miloš Rejchrt. Ďalej sa slova ujal predseda Etickej komisie ČR, Mgr. Jiří Kaucký, ktorý potom odovzdal oceneným účastníkom odboja a odporu proti komunizmu pamätné dekréty a pamätné odznaky. V rámci slávnostného ceremoniálu boli ocenené účastníčky odboja a odporu proti komunizmu Alexandra Součková za aktívne pôsobenie v odbojovej skupine, a zasielanie informácií o hospodárskych pomeroch v Československu do Rádia Slobodná Európa. Jaroslava Králová za to, že sa aktívne zapojila do činnosti skupiny osôb sústredených okolo Josefa Hinterholzingera a prípravu prekročenia štátnej hranice bývalého poslanca JUDr. PhDr. Ludvíka Novotného. In memoriam boli ocenení František Havelka za aktívne pôsobenie v odbojovej skupine Rudolfa Hájka a Josefa Koutníka, šírením protikomunistických letákov, zhromažďovaním zbraní a prípravou na zapojenie sa do štátneho prevratu, Karel Král za aktívne pôsobenie v odbojovej skupine Josefa Vlasatého, tlačou a rozširovaním protikomunisticky zameraných publikácií, Bohumil Jakubek za aktívne pôsobenie v odbojovej skupine označovanej ako „Bohumil Jakubek a spol.", a Václav Tops za aktívnu účasť v činnosti skupiny „Modrý kříž", za ktorých si ocenenie prevzali ich rodinní príslušníci. Slávnostného odovzdávania ocenení sa ďalej zúčastnil senátor Jiří Oberfalzer, predsedníčka Rady Ústavu pre štúdium totalitných režimov PhDr. Emilie Benešová, riaditeľ Ústavu pre štúdium totalitných režimov Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., riaditeľka Archívu bezpečnostných zložiek Mgr. Svetlana Ptáčníková, riaditeľ Ústavu pre súčasné dejiny AV ČR PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D., predsedníčka Konfederácie politických väzňov, MUDr. Nadežda Kavalírová, a ďalší čestní hostia.

Prejav predniesol minister kultúry ČR Mgr. Daniel Herman.

Prejav predniesol minister kultúry ČR Mgr. Daniel Herman.

Oceneným sa prihovoril aj predseda Etickej komisie Úradu vlády ČR Mgr. Jiří Kaucký.

Oceneným sa prihovoril aj predseda Etickej komisie Úradu vlády ČR Mgr. Jiří Kaucký.

Ocenení Etickou komisou Úradu vlády ČR za odpor proti totalite.

Ocenení Etickou komisou Úradu vlády ČR za odpor proti totalite.

Predseda etickej komisie Jiří Kaucký v neformálnej diskusii predsedom ÚPN Ondrejom Krajňákom a koordinátorom medzinárodnej spolupráce Marianom Turzom

Predseda etickej komisie Jiří Kaucký v neformálnej diskusii s predsedom ÚPN Ondrejom Krajňákom a koordinátorom medzinárodnej spolupráce Marianom Turzom.

Foto: Marian Turza, ÚPN

Vytlačiť