Prednášky o roku 1968 pre študentov v Čadci

Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči − pobočka Čadca v spolupráci s Ústavom pamäti národa usporiadali 12. a 13. septembra sériu prednášok odborných pracovníkov Sekcie vedeckého výskumu ÚPN, ktoré sa venovali udalostiam roku 1968 a invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa.

V priebehu dvoch dní sa v priestoroch archívu postupne vystriedali štyri stredné školy z Čadce a okolia: v stredu 12. septembra to boli študenti Gymnázia v Turzovke a Strednej odbornej pedagogickej školy sv. Márie Goretti v Čadci, vo štvrtok 13. septembra študenti z Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci a Obchodnej akadémie Dušana M. Janotu.

Pracovníčka sekcie vedeckého výskumu Beáta Katrebová Blehová vo svojich prednáškach analyzovala udalosti vedúce k vojenskej invázii so zameraním na zahraničnopolitický kontext, kým Peter Jašek sa zameral na udalosti samotného 21. augusta 1968, prejavy odporu proti okupácii, obete a postupný nástup normalizácie. Súčasťou prednášok bola aj projekcia krátkych dokumentárnych filmov z cyklu Sila svedectva o roku 1968 a normalizácii. Súčasťou podujatia bol aj priestor na diskusiu so študentmi, ktorých najviac zaujímali ohlasy medzinárodnej verejnosti a situácia v kysuckom regióne.

Historik ÚPN Peter Jašek priblížil študentom udalosti 21. augusta 1968, prejavy odporu proti okupácii, obete a postupný nástup normalizácie

Historik ÚPN Peter Jašek priblížil študentom udalosti 21. augusta 1968, prejavy odporu proti okupácii, obete a postupný nástup normalizácie

Historička ÚPN Beáta Katrebová Blehová vo svojich prednáškach analyzovala udalosti vedúce k vojenskej invázii so zameraním na zahraničnopolitický kontext

Stredoškoláci počas prednášky v pobočke Štátneho archívu v Čadci

Foto: Drahomír Velička

Vytlačiť