Logo

Prednáška o Železnej opone v Petržalke

Ústav pamäti národa v spolupráci s Miestnou knižnicou v Bratislave - Petržalke v rámci výstavy Petržalka 1946 – 1973 zorganizovali 8.apríla 2015 odbornú prednášku na tému Petržalka - za chrbtom so Železnou oponou. Na podujatí sa zúčastnil aj predseda SpR ÚPN Ondrej Krajňák, ktorý sa prítomným účastníkom prihovoril s úvahou o potrebe zachovávania pamäte na obdobie, počas ktorého došlo k zmareniu mnohých životov ľudí túžiacich po slobode aj v lokalite v blízkosti konania prednášky. Riaditeľ sekcie dokumentácie ÚPN Marián Gula uviedol dokumentárny film z dielne ÚPN pod názvom „V tieni času" o životných osudoch Emila Šveca, ktorý bol v roku 1959 Štátnou bezpečnosťou unesený z Rakúska späť do Československa. Osudným mu bol hraničný kameň č. 148 v úseku Petržalka – Kopčany. V následnej prednáške sa zameral na prezentáciu civilných obetí tej časti Železnej opony z obdobia rokov 1950 - 1970, ktorá sa tiahla „za chrbtami obyvateľov Petržalky" a ktoré sa podarilo zadokumentovať ÚPN. Priblížil spôsoby a metódy, ktoré boli využívané pri prekonávaní Železnej opony občanmi túžiacimi žiť v štátoch s demokratickým politickým usporiadaním, ale aj spôsoby, akými tomuto cieľu bránila Pohraničná stráž – jedna z bezpečnostných zložiek komunistického režimu. Po odbornej prednáške si účastníci vymenili svoje názory na prezentované témy v živej diskusii, ktorá potvrdila záujem ľudí o informácie týkajúce sa nedávno minulého komunistického režimu a jeho prejavom svedčiacim o jeho neľudskosti voči vlastným občanom.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák v úvodnom príhovore

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák v úvodnom príhovore.

Riaditeľ sekcie dokumentácie Ing. Marián Gula dokumentuje tragické úmrtia na hraniciach v lokalite Petržalka - lúky.

Riaditeľ sekcie dokumentácie Ing. Marián Gula dokumentuje tragické úmrtia na hraniciach v lokalite Petržalka - lúky.

Vedúca miestnej knižnice v Petržalke Mgr. Viera Némethová a Ing. Marián Gula riaditeľ dokumentácie ÚPN v čase prednášky: Petržalka - za chrbtom so Železnou oponou.

Vedúca miestnej knižnice v Petržalke Mgr. Viera Némethová a Ing. Marián Gula riaditeľ dokumentácie ÚPN v čase prednášky: Petržalka - za chrbtom so Železnou oponou.

Neformálna diskusia na tému železná opona.

Neformálna diskusia na tému železná opona.

Auditórium Miestnej knižnice Petržalka v čase prednášky: Petržalka - za chrbtom so Železnou oponou.

Auditórium Miestnej knižnice Petržalka v čase prednášky: Petržalka - za chrbtom so Železnou oponou.

Foto: Marian Turza, ÚPN

Vytlačiť